Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

AHSHB-Komisyon Başvuru Evrakları

Güncelleme Tarihi: 17/07/2018

Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonuna başvuru Usul, Esasları ile Başvuruya İlişkin Dökümanlar...

 Araştırma İzin Talepleri Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri [Döküman için Tıklayınız]     
 Araştırma İzin Talepleri Başvuru ve Değerlendirme Mercii [Döküman için Tıklayınız]
 Araştırma İzni Başvuru Formu [Döküman için Tıklayınız]
 Araştırma İzni Başvuru Dilekçe Örneği [Döküman için Tıklayınız]